fbpx

Koşullar:

1 – Toprak Sahne Tiyatro Festivali gönüllülük esasına dayanır. Hiç bir ad altında hiç bir ekibe bir ücret ödenmez.

2- Konaklamalar Çadırda yapılmaktadır. Bunun dışında konaklama talepleri festival komitesince karşılanmaz. Festivale kabul edilen ekipler Urla’ya ulaşımını kendi sağlayacaktır. Festival komitesi yol ücreti ödemeyecektir. Festival süresince Urla içi ulaşım komite sorumluluğundadır.

3- Festival süresince sabah kahvaltısı ve bir öğün yemek festival komitesince karşılanmaktadır. Komite ekstra bir öğünden sorumlu değildir.

4- Festival temel olarak sokak oyunlarına dayanmaktadır. Ancak festival süresince 4 gün akşam Urla meydanda ve belirlenecek 4 ayrı köyde sahne oyunları da yer alacaktır.

5- Oyunların görsel hakları ve oyun metinlerinin telifleri oyunu oynayacak ekibin sorumluluğundadır. Doğacak uyuşmazlıklardan festival komitesi sorumlu tutulamaz.

6- Dijital ortamdan yapılan başvurunun yanı sıra, 10 adet oyun afişi, oyunun video görüntülerinin, afişinin ve fotoğraflarının yer aldığı 2 adet DVD, oyun metnin basılı dokümanı Toprak Sahne Tiyatrosu | Hacı İsa Mah. 75.Yıl Cumhuriyet Cad. Nazar İş Merkezi Zemin Kat 35430 Urla/İzmir adresine kargo yolu ile yollanmalıdır. Sadece dijital başvuru festival değerlendirme sürecinde yeterli olmayacak ve başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- Festival süresince, başvuran / kabul edilen ekipten kaynaklanan her türlü olumsuzluktan yine başvuran / kabul edilen ekip sorumludur. Bu olumsuzluklardan festival komitesi sorumlu tutulamaz.

8- Festivale kabul edilen ekipler telefon yolu ile bilgilendirilecektir. Bunun dışında bir geri bildirim yolu kullanılmayacaktır.

9- Festival süresince tüm atölyelere ve oyunlara katılım zorunluluğu vardır.  Başvuru yapıp kabul edilen ekipler, festival programı yayınlandıktan sonra kesin katılım yapmak zorundadırlar. Program yayınlandıktan sonra kabul edilen ekibin festivale katılmamasından doğacak zararlar, kabul edilen ekipten tanzim edilir.

10- Bu form imzalı bir şekilde başvuru dosyasında yer alacaktır. Bu formu imzalayan her ekip festival koşullarını kabul etmiş sayılır. Ekip adına başvuru yapan kişi yetkili kişi sayılacaktır.

Terms Of Conditions

1 – Toprak Sahne Theatre Festival is a volunteer-only festival. No group will be paid under any names or titles.

2- Only tent accommodation is provided. Festival committee will not consider any other accommodation requests/demands. The companies admitted to the festival will bear the cost of their travel to Urla. Festival Committee will not pay any reimbursement for travel expenses. Throughout the Festival, transportation within the district of Urla will be organized by the Committee.

3- During the festival, Festival Committee will provide breakfast and another meal to the participants. Committee shall not consider any further meal demands/requests.

4- In general, the Festival is based on street performances/plays. Nonetheless throughout the festival 4 stage-plays will be performed in Urla Square and also 4 more stage-plays will be performed in 4 different villages.

5- All responsibility concerning royalty rights and copyrights of the plays to be performed shall belong to the performing company. The festival committee shall not be held responsible for any conflicts that may arise on this aspect.

6- In addition to filing digital application form, applicants shall send 10 pieces of play’s poster as well as 2 DVDs containing videos, poster images and photographs of the play and the printed text of the play to be staged to the following address: Toprak Sahne Tiyatrosu | Hacı İsa Mah. 75.Yıl Cumhuriyet Cad. Nazar İş Merkezi Zemin Kat 35430 Urla/İzmir/Turkey. Applications not accompanied by the above listed items and including only the digital application form shall not be considered and shall be deemed invalid.

7- Any problems that may arise during the festival which are attributable to the applicant/admitted company shall be under the responsibility of the applicant/admitted company. The Festival Committee shall not be held liable for any such inconvenience.

8- The companies admitted to the festival will be notified via phone call. No other means of communication will be used for such notification.

9- Participation to all workshops and plays throughout the festival is obligatory. After announcement of the festival program, participation by companies applied and admitted to the festival program becomes obligatory. Any and all damages that may arise from incompliance of the admitted companies to the program shall be compensated by such admitted company.

10- This form shall be signed and attached to the application file. Signatory company shall be deemed to have accepted all of the terms and conditions applicable to the festival. The applicant whose name is indicated on the form shall be acknowledged as the responsible person on behalf of the applicant company.

Bilet Al !